Aktuellt  Sommar 2018

21/6-19/8

Kulturkvällar på Gruvvinden
2 augusti
9 augusti
16 augusti
med början kl.19.00

sommar program PDF svensk

sommar program PDF engelsk

Här finns det lite läsning om Fröåns historia.
Länk,Fröåns Historia.
Med anledning av Oscar Blomes kvarlåtenskap som har hämtats i Vikböle så finns här lite att läsa om Oscar och Anna-Gretas djupa engagemang i verksamheten i Fröån
Länk, Att läsa om Oscar Blome


Bilder Efterlyses
Har du nya eller gamla bilder som har med Fröå att göra. Maila dom till
bildarkiv@froagruva.se

Film om Fröå
Öppnas i nytt fönster / flik